Danh mục: Lịch sử nghề thám tử

Ông tổ nghề thám tử – Lê Văn Lương

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Bạn có khi nào tự hỏi nghề thám tử tư xuất hiện từ khi nào ở Việt Nam chưa? Ai là người thám tử đầu tiên ở Việt Nam? Ông tổ của nghề thám tử là ai? Sau đây là những bí mật về nghề thám tử và cuộc đời của vị thám tử đầu…