0933.100.340

Ông tổ nghề thám tử – Lê Văn Lương


Bạn có khi nào tự hỏi nghề thám tử tư xuất hiện từ khi nào ở Việt Nam chưa? Ai là người thám tử đầu tiên ở Việt Nam? Ông tổ của nghề thám tử là ai? Sau đây là những bí mật về nghề thám tử và cuộc đời của vị thám tử đầuChi tiet