lời cảnh tĩnh về tình trạng bắt cóc năm 2023

Bởi Thám tử Hoàng Chung

lời cảnh tĩnh về tình trạng bắt cóc tống tiền Không hề hiếm gặp các trường hợp các cháu bị dụ dỗ bắt cóc tống tiếng với cha mẹ. Các bậc làm cha mẹ điều không muốn đó là trường hợp của con mình. Ngăn chặn sự việc trước khi xảy ra là điều cần…