0933.100.340

thám tử tư điều tra doanh nghiệp

Dịch vụ thám tử điều tra nhân viên


Dịch vụ điều tra doanh nghiệp Điều tra công ty, hoặc điều tra kinh doanh, xem xét sự bất thường trong một công ty có thể hoặc không thể là bất hợp pháp, nhưng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, danh tiếng hoặc trách nhiệm pháp lý. Các nhà điều tra doanh nghiệp cũngChi tiet