0933.100.340

Conan Doyle

Sự bất tử của Sherlock Holmes và Conan Doyle


Sự bất tử của Sherlock Holmes hơn một trăm năm nay. Bạn đọc khắp thế giới vẫn luôn tỏ ra yêu mến. Còn về Conan Doyle thì khỏi phải nói sức “tái sinh” kì diệu của ông. Không ai không biết đến tên tuổi của nhà văn Conan Doyle (1859 – 1930). Cha đẻ củaChi tiet