Thẻ: postal code tra vinh

Zip/postal code – Mã bưu chính trà vinh

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Postal code, Zip code, Mã bưu chính là gì? Mã bưu chính (Còn gọi là Postal code, Zip code…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu, giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này.