0933.100.340

Bí kiếp thám tử

Bí kiếp trở thành “thám tử tư”


Ngành nghề thám tử tư là một trong những nghề nghiệp đòi hỏi sự nhạy bén về mọi mặt. Để trở thành một thám tử tư chuyên nghiệp và và có những thông tin chính xác cung cấp đến khách hàng