Dịch vụ thám tử điều tra nhân viên công ty  ,dịch vụ thám tử doanh nghiệp, xem xét sự bất thường trong một công ty có thể hoặc không thể là bất hợp pháp, nhưng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, danh tiếng hoặc trách nhiệm pháp lý. Các nhà điều tra doanh nghiệp cũng được giao nhiệm vụ khám phá sự thật trong các tranh chấp giữa các công ty, người và cơ quan chính phủ.

Dịch vụ thám tử điều tra nhân viên, thám tử điều tra nội gián doanh nghiệp

Dịch vụ thám tử điều tra nhân viên, thám tử điều tra nội gián doanh nghiệp

Dịch vụ thám tử điều tra nhân viên Công Ty Uy Tín

Dịch vụ điều tra nhân viên, điều tra nội gián công ty

Trong số các vấn đề khác, các nhà điều tra của công ty được kêu gọi để điều tra gian lận, trộm cắp, tham ô, tranh chấp sở hữu trí tuệ, vi phạm an ninh dữ liệu và các vấn đề tuân thủ. Họ cũng có thể cung cấp thông tin thích hợp cho việc sáp nhập và mua lại, do sự siêng năng, quy trình nhân sự và nhiều quyết định kinh doanh khác.

Các công ty, gia đình và các tổ chức khác sử dụng điều tra viên của công ty cả kết hợp với và thay vì chính quyền cảnh sát địa phương vì lý do tự do, và để thêm các kỹ thuật và tài nguyên điều tra chuyên gia để theo đuổi thông tin quan trọng.

Cách tiếp cận AS Solution để điều tra doanh nghiệp
Cách tiếp cận của chúng tôi đối với các cuộc điều tra của công ty được xây dựng dựa trên sự thận trọng và bảo mật kết hợp với một mức độ đặc biệt về khả năng điều tra.

Những dịch vụ thám tử dành cho doanh nghiệp  

Tất cả các nhà điều tra công ty của chúng tôi mang lại nhiều năm kinh nghiệm ở cấp cao nhất của cảnh sát quốc gia và quốc tế làm việc cho thế giới doanh nghiệp. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp sự rõ ràng, nơi có sự không chắc chắn để thúc đẩy thành công kinh doanh.

LIÊN HỆ: Dịch Vụ Thám Tử Hoàng Chung:

HOTLINE: 0949.743.489 (Mr Chung)

ZALO : 0949.743.489 

VĂN PHÒNG THÁM TỬ:108 Trần Đình Xu- Phường Nguyễn Cư Trinh-Quận 1-TP HCM

EMAIL : Thamtuhoangchung@gmail.com